Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2019, 115052Beschikkingen | aanvraagGemeente Bergen, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Ilp (in de gemeenteberm voor 2, 4 en 6) in Bergen (NH), het kappen van drie essen (WABO1900791)

Deze publicatie is alleen ter informatie. Op deze aanvraag is nog niet beslist. U kunt deze aanvraag na afspraak inzien in het gemeentehuis van Bergen. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op de aanvraag.