Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2019, 115049Beschikkingen | aanvraagGemeente Bergen, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Hallstein-Nes 19 in Bergen (NH), het kappen van een es (WABO1900789)

Deze publicatie is alleen ter informatie. Op deze aanvraag is nog niet beslist. U kunt deze aanvraag na afspraak inzien in het gemeentehuis van Bergen. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op de aanvraag.