Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2019, 114342Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Heerlen – kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer: het starten van het bedrijf te weten een vestiging voor het ontwikkelen en produceren van producten voor de omzetting van röntgengolven in registreerbare golven, Jan Campertstraat 15 te Heerlen

 

Het college van Heerlen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding heeft ontvangen:

 

Dossiernummer : 9426

Adres : Jan Campertstraat 15, 6416 SG te Heerlen

Activiteit : het starten van het bedrijf te weten een vestiging voor het ontwikkelen en produceren van producten voor de omzetting van röntgengolven in registreerbare golven

Datum van ontvangst : 3 april 2019

 

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de daarin opgenomen regels. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via https://www.aimonline.nl.

 

De hierboven vermelde melding en de daarbij behorende stukken liggen van de dag na publicatiedatum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de gemeente Heerlen. Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente Heerlen, telefoonnummer 14 045. Vanuit het buitenland is het nummer +31 45 5 60 50 40. Als u het dossiernummer van de betreffende melding bij de hand houdt, dan kunnen wij u sneller helpen.

 

Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.