Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2019, 114077Beschikkingen | afhandelingGemeente Borger-Odoorn, Eeserveen, Brammershoopstraat 27, Melding Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat in het kader van de Wet milieubeheer een melding is geaccepteerd:

Eeserveen, Brammershoopstraat 27, het aanleggen van een gesloten bodem energie systeem

De melding ligt zes weken ter inzage vanaf 14 mei 2019 t/m 25 juni 2019 op het gemeentehuis en is te zien het Klantcontactcentrum.

Het betreft hier een wettelijk verplichte bekendmaking. Tegen de melding kunnen geen bezwaren of bedenkingen worden ingebracht.

Tegen deze melding kunnen geen bezwaren worden ingebracht.