Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2019, 114076Beschikkingen | afhandelingGemeente Borger-Odoorn, Odoorn, Boswachter Meelkerlaan 5, Melding Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat in het kader van de Wet milieubeheer een melding is geaccepteerd:

Odoorn, Boswachter Meelkerlaan 5, het melden van de aanwezigheid van een helofytenfilter.

De melding ligt zes weken ter inzage vanaf 14 mei 2019 t/m 25 juni 2019 op het gemeentehuis en is te zien het Klantcontactcentrum.

Het betreft hier een wettelijk verplichte bekendmaking. Tegen de melding kunnen geen bezwaren of bedenkingen worden ingebracht.

Tegen deze melding kunnen geen bezwaren worden ingebracht.