Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 113281Overige besluiten van algemene strekkingMonster Jam 2019

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 14 december 2018 een verzoek ontvangen van Stadion Feijenoord N.V. om een evenement te mogen organiseren in Stadion Feijenoord en op P2/P3/P4.

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 3 mei 2019 besloten de vergunning te verlenen.

Bijzonderheden

De evenementenvergunning wordt afgegeven voor zaterdag 6 juli 2019 van negen uur ‘s ochtends tot vijf uur ‘s middags. Het maximum aantal bezoekers dat het evenement mag bijwonen is 34.000 personen.

Het evenement zal worden gehouden in Stadion Feijenoord en op P2/P3/P4.

De opbouw voor dit evenement vindt plaats vanaf maandag 1 juli 2019 t/m vrijdag 5 juli 2019 van zeven uur ‘s ochtends tot tien uur ’s avonds.

De afbouw van dit evenement vindt plaats op zaterdag 6 juli 2019 van zes uur ’s avonds tot elf uur ’s avonds en zondag 7 juli en maandag 8 juli 2019 van zeven uur ‘s ochtends tot tien uur ’s avonds.

Inzage beschikking

De openbare en geanonimiseerde beschikking vind u als bijlage bij deze kennisgeving.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:

De Burgemeester

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

uw naam, adres en handtekening;

uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

de datum waarop u bezwaar maakt;

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

de reden(en) van uw bezwaar.

U moet een kopie van het besluit mee sturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.