Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2019, 113178Beschikkingen | afhandelingGemeente Bergen kennisgeving besluit op aanvraag Apv evenementenvergunning Hoeverdorpsfeest, op 8 juni en 9 juni 2019 verzenddatum besluit 7 mei 2019 (APV1900138)

Verleende evenementenvergunning Hoeverdorpsfeest 2019 APV1900138, verzenddatum besluit 7 mei 2019

Dit besluit kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Bergen. Binnen zes weken na 8 mei 2019 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van Bergen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.