Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 112950Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Beschikking maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid, Mercuriusweg 2a te Brummen

Status: verleend

Locatie: Mercuriusweg 2a te Brummen

Voor: het stellen van maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid.

Zaakdossier: DOS-2018-098024

Activiteiten: Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.20, lid 5 Activiteitenbesluit milieubeheer

Datum verzonden: 17 april 2019

Inzien vergunning

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 16 mei 2019 voor de duur van zes weken ter inzage bij de balie in het gemeentehuis van Brummen en kan op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Beroep

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Tot en met donderdag 27 juni 2019 kunnen deze belanghebbenden een beroepschrift kenbaar maken bij de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Neem daarvoor contact op met het team Vergunningen, bereikbaar (via (055) 580 1705 of info@ovij.nl.

 

Brummen, 15 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Brummen