Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 112670Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, verleende drank- en horecavergunning, Admiraliteitsweg 2, Medemblik week 19

MTTV De Roemer

met verzenddatum 07-05-2019

 

Ter inzage

De drank- en horecavergunning met bijbehorende stukken kunt u vanaf vrijdag 10 mei zes weken inzien in het gemeentehuis.

 

Beroep

Tijdens de eerder genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) door:

• een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend;

• een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend.

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;

• de redenen van het beroep.