Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 112252Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Bennemeersweg 17, Twisk week 19

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

isoleren van het dak, vervangen van dakpannen en plaatsen dakkapel en dakramen

 

met verzenddatum 01-05-2019

 

De beslistermijn wordt verlengd omdat nog niet alle voor de beoordeling benodigde adviezen zijn ontvangen. Dit houdt in dat uiterlijk op 13-06-2019 een beslissing op de aanvraag wordt genomen.