Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 111996Beschikkingen | aanvraagGemeente Medemblik, bekenmaking wegslepen aanhanger - toepassen bestuursdwang, Kerkweg 3, Abbekerk, week 19

Een aanhanger is op 8 april 2019 weggesleept. De aanhanger was geplaatst op de Kerkweg 3 te Abbekerk.

 

Waarom is de aanhanger weggesleept?

De aanhanger stond langer dan 3 achtereenvolgende dagen op een openbare parkeerplaats. Dit is niet toegestaan en dit staat in artikel 5.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Op basis van artikel 125 Gemeentewet, 5:21 Algemene wet bestuursrecht en 5.6 Algemene Plaatselijke Verordening mag het college de aanhanger verwijderen.

 

Waar is de aanhanger opgeslagen?

De aanhanger is opgeslagen op het terrein van het gemeentewerf te Wognum.

 

Kan de aanhanger opgehaald worden?

De rechthebbende kan de aanhanger ophalen als de rechthebbende alle kosten betaalt die gemaakt zijn voor het wegslepen en de opslag van de aanhanger. De rechthebbende heeft daarvoor tot 24 mei 2019 de gelegenheid.

Vernietiging aanhanger:

Als de rechthebbende de aanhanger niet op 24 mei 2019 heeft opgehaald, dan wordt de aanhanger vernietigd. Het college mag dit doen op basis van artikel 5:30 Algemene wet bestuursrecht.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het taakveld Toezicht en Veiligheid via het telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Bezwaar?

Tegen het besluit de aanhanger weg te slepen kan bezwaar worden gemaakt.

 

Bent u het niet eens met een besluit? Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld). In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar .