Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 111863Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 24 april 2019 tot en met 1 mei 2019 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Middenweg 45 in Moerdijk

wijzigen van de gevel

30 april 2019

Lillehammer 9 in Klundert

bouwen van een nieuwe woning

30 april 2019

Oslo 4 in Klundert

bouwen van een woning en het aanleggen van een inrit

30 april 2019

Mark S. Clarkelaan 21 in Zevenbergen

plaatsen van een tijdelijke tent

30 april 2019

Sluisweg 12 in Heijningen

wijzigen van de reeds eerder verleende vergunning (riolering)

26 april 2019

Plaza 2 in Moerdijk

wijzigen van de reeds eerder verleende vergunning

30 april 2019

Kerkring 3 in Noordhoek

bouwen van een nieuwe woning in afwijking van het bestemmingsplan en het aanleggen van een inrit

30 april 2019

Stadsedijk 105 in Oudemolen

realiseren van een opbouw op de bestaande aanbouw

30 april 2019

  

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

 Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.