Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 111503Plannen | overigvoorontwerpbestemmingsplan Barneveld-Centrum 2018

Van 17 mei tot en met 13 juni 2019 ligt het voorontwerp voor het plan Barneveld-Centrum 2018 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). Het doel van een actualisatieplan is een actueel planologisch regime voor een gebied te realiseren. De grens van het plangebied loopt grofweg langs de Thorbeckelaan, Gasthuisstraat, Stationsweg, Van Zuijlen van Nieveltlaan, spoorlijn/Wilhelminastraat, Churchillstraat, Koterweg, Bouwheerstraat, Plantagelaan, Rozenstraat, Schoutenstraat en Groen van Prinstererlaan.

Het (voorontwerp van) bestemmingsplan Barneveld-Centrum 2018 is er niet op gericht om (grootschalige) ontwikkelingen mogelijk te maken. Het is conserverend van aard. Dit houdt in dat bestemmingen uit de nu geldende bestemmingsplannen in beginsel worden overgenomen. Uitzondering hierop zijn ontbrekende aanduidingen die zijn toegevoegd. Ook hebben we de dakhelling naar een bouwhoogte omgezet (binnen de bestemmingen ‘Centrum’ en ‘Gemengd’), overeenkomstig de feitelijke hoogten. Dit geldt ook voor de goothoogten binnen de bestemmingen ‘Centrum’ en ‘Gemengd’. Verder zijn binnen stedenbouwkundige waardevolle gebieden de bouwvlakken aangepast aan de feitelijke situatie. Dit om daarmee de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit te behouden. Tot slot zijn nieuwe aspecten geïntroduceerd en/of aanpassingen in de regels over bepaalde thema’s ingevoegd dan wel onvolkomenheden hersteld (zoals monumenten, evenemententerreinen, standplaatsen en markt, geluidzone industrieterrein, gevelzitplaatsen, kamerverhuur, terrassen en terrasoverkappingen, kunstwerken en bijbehorende bouwwerken).

Het is mogelijk om een inspraakreactie op het voorontwerp te geven. Hoe u dit moet doen staat hieronder beschreven.

Het voorontwerpbestemmingsplan is vanaf 17 mei 2019 ook digitaal in te zien via de website

https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen/.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1434-0001

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1434-/NL.IMRO.0203.1434-0001

(Mochten de hyperlinks niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens de vermelde periode kunt u bij voorkeur schriftelijk uw inspraakreactie over dit plan naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 63, 3770 AB Barneveld. Een schriftelijke reactie moet binnen de termijn aan de gemeente verzonden zijn. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335.

Inloopbijeenkomst voorontwerpbestemmingsplan (vrije inloop)

De gemeente Barneveld organiseert op 15 mei 2019 een inloopbijeenkomst over het voorontwerpbestemmingsplan Barneveld-Centrum 2018. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en is in de hal van De Veluwehal, Nieuwe Markt 6 in Barneveld. Het duurt tot 22.00 uur.

Daarnaast vindt er op deze avond ook een interactieve bijeenkomst plaats met het oog op het opstellen van de Omgevingsvisie Barneveld-Centrum. Hierover treft u meer informatie aan via de gemeentelijke pagina. De gemeente heeft de direct betrokkenen uitgenodigd voor zowel deze interactieve bijeenkomst over de Omgevingsvisie en ook het voorontwerpbestemmingsplan.

 

Barneveld, 9 mei 2019.