Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2019, 111304Beschikkingen | aanvraagSchilderen kozijnen Schutterijstraat 205 t/m 239 Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het schilderen van de kozijnen (ramen en deuren en balkon, balustrades) op de locatie Schutterijstraat 205 t/m 239 (oneven nrs) in Vlissingen (01-05-2019)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.