Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 111258Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Stationsweg 22 in Barneveld, restauratie en verduurzaming woning

 

Zaaknummer 2010W0571

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.