Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 111110Beschikkingen | afhandelingGemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om19.0183, Martensweg 29, 6123 AX Holtum

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek van de aanvrager ingetrokken.

 

Omschrijving activiteit(en): vernieuwen aanbouw, bouwen garage en vervangen kozijnen

Locatie: Martensweg 29, 6123 AX Holtum

Ontvangstdatum aanvraag: 29 april 2019

Dossiernummer: Om19.0183

Datum verzoek intrekken: 03 mei 2019

 

Tegen deze ingetrokken aanvraag om omgevingsvergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.