Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 111041Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Diepenrustweg 2 in Zwartebroek, bouwen bedrijfsruimte

 

Zaaknummer 2019W1070

 

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.