Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 111010Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Graaf van Lyndenlaan 22 in Barneveld, verbouwen en uitbreiden woning

 

Zaaknummer 2019W1081

 

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.