Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 1108Beschikkingen | aanvraagAanvraag Omgevingsvergunning, Winkelweg 20, het uitbreiden van de bestaande batterij installatie en het plaatsen van hekwerk, Gemeente Zeewolde

Wij hebben op 21 december 2018 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van de bestaande batterij installatie en het plaatsen van hekwerk, activiteit 1 op de locatie Winkelweg 20. De aanvraag heeft dossiernummer 18Z0004358.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 9 januari 2019 gedurende 2 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Als de omgevingsvergunning op deze aanvraag wordt verleend kunt u eventueel bezwaar indienen.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken