Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 110323Overige besluiten van algemene strekkingKaderstellende notitie zonne-energie in beschermd stads- en dorpsgezicht

De raad van de gemeente Medemblik heeft op 25 april 2019 de kaderstellende notitie zonne-energie in beschermd stads- en dorpsgezicht definitief vastgesteld. De raad verruimt met de vaststelling van deze notitie de mogelijkheden voor zonne-energie op daken van karakteristieke panden en panden gelegen in beschermd stads- en dorpsgezicht.

De kaders van de notitie worden nog uitgewerkt in regels. Die regels worden opgenomen in de Welstandsnota Medemblik 2019. De Welstandsnota Medemblik 2019 wordt naar verwachting medio 2019 door de raad vastgesteld.

In de bijlage vindt u de kaderstellende notitie zonne-energie in beschermd stads- en dorpsgezicht.