Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2019, 109927Beschikkingen | afhandelingGemeente Bergen kennisgeving besluit op aanvraag Apv evenementenvergunning Nederlands Kampioenschap Beddenrace in Bergen

Verleende evenementenvergunning Nederlands Kampioenschap Beddenrace in Bergen APV1900286 op 17 augustus 2019, verzenddatum besluit 2 mei 2019.

Dit besluit kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Bergen. Binnen zes weken na verzneddatum besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van Bergen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.