Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2019, 109021Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods op het perceel Kerkweg 15 te Hensbroek

Op 27 december 2018 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods op het perceel Kerkweg 15 te Hensbroek. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2018-HZ-0643. De aanvraag betreft:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.