Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2019, 108370Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor Verbreding oprit Gabrielstraat 48 Ursem op het perceel Gabriëlstraat 48 te Ursem

Op 30 april 2019 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor Verbreding oprit Gabrielstraat 48 Ursem op het perceel Gabriëlstraat 48 te Ursem. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2019-HZ-0217. De aanvraag betreft:

  • Inrit/Uitweg

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.