Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2019, 108214Beschikkingen | afhandelingGemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het vestigen van een cateringbedrijf, Op De Weijenberg 11 Hoensbroek

 

Het college van Heerlen besluit, met het oog op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de beslistermijn te verlengen voor de volgende aanvraag:

het vestigen van een cateringbedrijf, Op De Weijenberg 11, 6431 GB te Hoensbroek (datum besluit 30-04-2019 , dossiernummer 9024 )

U kunt tegen deze verlenging op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschrift indienen.