Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2019, 107595Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning parkeerplaats Het Gevlocht aan de Rijksweg A67 te Asten

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

 

Parkeerplaats Het Gevlocht aan de Rijksweg A67 2 te Asten

het bouwen van een overkapping bij een snellaadvoorziening 25-04-2019

 

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.