Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2019, 107173BeleidsregelsBekendmaking vaststelling “Aanvulling Woonvisie 2015”;

 

 

 

De gemeenteraad van Nieuwegein heeft op 25 april de “Aanvulling Woonvisie 2015” vastgesteld.

Deze aanvulling is gemaakt omdat de thema’s in de Woonvisie 2015 op enkele punten een aanscherping of aanvulling behoeven. De thema’s en de bijbehorende ambities uit de Woonvisie 2015 vormen nog steeds de belangrijkste punten voor het woonbeleid van Nieuwegein. De Woonvisie 2015 blijft dan ook onverminderd van kracht. In de Aanvulling is de bouwambitie verhoogd. Er is aandacht voor het realiseren van middenhuur en duurdere huisvesting voor de doorstroming. Verder zijn de thema’s wonen en zorg en kwaliteit en duurzaamheid aangescherpt.

De Aanvulling Woonvisie 2015 treedt in werking op de dag na bekendmaking.