Gemeenteblad van Zeist

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeistGemeenteblad 2019, 106651Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist houdende regels omtrent de uitgifte van parkeervergunningen Besluit uitgifte parkeervergunningen Zeist 2019

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, gelet op artikel 3 van de vigerende Parkeerverordening Zeist.

 

BESLUIT:

vast te stellen het Besluit uitgifte parkeervergunningen Zeist 2019

 

AFDELING I. DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 Definities en begripsomschrijvingen

De definities en begripsomschrijving zoals opgenomen in artikel 1 van de vigerende Parkeerverordening Zeist en vigerende Verordening parkeerbelastingen, zijn van toepassing op dit besluit.

Artikel 2. Maximum aantal uit te geven parkeervergunningen voor bewoners

 • 1.

  Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de vigerende Parkeerverordening Zeist wordt het maximum aantal uit te geven parkeervergunningen voor bewoners per rayon jaarlijks voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar berekend. Deze berekening vindt plaats aan de hand van het aantal parkeerplaatsen waarvoor parkeervergunningen worden uitgegeven, waarvan wordt verwacht dat deze gedurende het kalenderjaar gehandhaafd blijven of zullen ontstaan.

 • 2.

  Voor de rayons A, B, C, D, E, F, G, H, J, M & S geldt dat het maximum aantal uit te geven parkeervergunningen bewoners 100% bedraagt van het beschikbare aantal parkeerplaatsen. Om optimaal gebruik te kunnen blijven maken van deze parkeerplaatsen door verschillende parkeerders, met in inachtneming dat bewoners- en overige vergunninghouders overwegend niet gelijktijdig parkeren tijdens kantoortijden, mogen in ieder rayon extra overige parkeervergunningen worden uitgegeven, met een maximum van 20% per rayon.Voor de rayons I & K geldt dat het maximum aantal uit te geven parkeervergunningen 75% bedraagt van het beschikbare aantal parkeerplaatsen.

 • 3.

  Indien het aantal beschikbare parkeerplaatsen in een rayon gedurende het kalenderjaar toe- of afneemt, kan het college dit uitgifteplafond opnieuw vaststellen.

 • 4.

  Het maximum aantal uit te geven parkeervergunningen bewoners per 1 mei 2019 wordt per rayon vastgesteld op:

   

Tabel 2.1: maximum aantal uit te geven parkeervergunningen

Aangevraagd Rayon

Beschikbaar aantal vergunning parkeerplaatsen

Maximum aantal eerste parkeervergunningen bewoners

 

Maximum aantal overige parkeervergunningen

A

132

132

26

B

177

177

35

C

104

104

21

D

79

79

16

E

149

149

30

F

89

89

18

G

70

70

14

H

131

131

26

I

347

208

52

J

29

29

6

K

469

282

70

M

133

133

27

S

40

40

8

Artikel 3 Uitgiftecriteria algemeen

 • 1.

  Aanvragen dienen te worden ingediend met gebruikmaking van de daarvoor bedoelde aanvraagformulieren.

 • 2.

  Alleen volledig ingevulde vergunningaanvragen voorzien van de benodigde bijlagen worden in behandeling genomen. Als de aanvraag hieraan niet voldoet, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een termijn van ten hoogste twee weken, nadat dit hem is medegedeeld, aan te vullen of te verbeteren.

 • 3.

  De aanvrager dient bij zijn/haar aanvraag een kopie van zijn legitimatiebewijs te overleggen. Indien het kenteken niet op naam staat van de aanvrager, dient de aanvrager zelf aannemelijk te maken dat hij/zij houder is van het motorvoertuig. (verklaring leasemaatschappij-, werkgeversverklaring - of verklaring van duurzaam gebruik).

 • 4.

  De toetsing van de aanvraag van de parkeervergunningen voor bewoners vindt plaats aan de hand van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens en de inschrijving in het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

 • 5.

  De toetsing van de aanvraag van een bedrijfsparkeervergunning vindt plaats aan de hand van de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en de inschrijving in het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De aanvrager dient bij zijn aanvraag een uittreksel uit de Kamer van Koophandel te overleggen. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Indien het bedrijf niet staat ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel dan dient de aanvrager zelf bewijs te overleggen van het bestaan van het bedrijf en het vestigingsadres.

 • 6.

  Per kenteken wordt maximaal één vergunning afgegeven.

 • 7.

  Per rayon wordt minimaal één uitwijkrayon vermeld waarvoor een vergunning of parkeerabonnement kan worden verleend, als deze vergunning niet in het eigen rayon kan worden verleend.

 • 8.

  Er wordt geen vergunning verstrekt voor het parkeren van kampeervoertuigen.

Artikel 4 Rayonindeling Parkeervergunningen

 • 1.

  Bewoners en bedrijven die gevestigd zijn op navolgende wegen en weggedeelten (met uitzondering van de wegen en weggedeelten waarvoor locatie specifieke uitgifteregels gelden) kunnen een parkeervergunning aanvragen. De code van de parkeervergunning correspondeert met de code van het rayon.

   

  • a.

   Voor Rayon A kunnen de volgende adressen een vergunning aanvragen:

   (Uitwijkrayon B, I, K, of parkeergarage 1e Hogeweg / Steynlaan)

   Straatnaam

   Even huisnummers

   oneven huisnummers

   2e Dorpsstraat

   30-54

   39-67

   2e Hogeweg

   2-60

   -

   Herenlaan

   2-46

   1-59

   Jufferstraat

   10-40

   1-15

   Laan van Beek en Rooijen

   2-30

   1-29

   Nooitgedacht

   2-78

   1-51

   Slotlaan

   2-68 &

   74-110

   -

  •  

  • b.

   Voor Rayon B kunnen de volgende adressen een vergunning aanvragen:

   (Uitwijkrayon C, I, K, of parkeergarage 1e Hogeweg / Steynlaan)

   Straatnaam

   even huisnummers

   oneven huisnummers

   2e Hogeweg

   -

   79-123

   Choisyweg

   2-18

   1-19

   Huydecoperweg

   2-6

   1-23

   Krullelaan

   2-16

   1-37

   Middellaan

   2

   1-13

   Oranjerie

   2-28

   1-27

   Slotlaan

   120-266

   119-251

   Timmermanlaan

   2-22

   1-15

   Woudenbergseweg

   2-30 en 40 A t/m E

   1-5

  •  

  • c.

   Voor Rayon C kunnen de volgende adressen een vergunning aanvragen:

   (Uitwijkrayon B, I, K, of parkeergarage 1e Hogeweg / Steynlaan)

   Straatnaam

   even huisnummers

   oneven huisnummers

   Bethanielaan

   2-8

   1-11

   Bethanieplein

   2-16

   1-17

   Jagerlaan

   2 en 2a

   -

   Slotlaan

   274-320

   255-301

   Stationslaan

   2-20

   1-3

   Vijverlaan

   6-16

   3-19

   Wilhelminalaan

   2-18

   1-29

  •  

  • d.

   Voor Rayon D kunnen de volgende adressen een vergunning aanvragen:

   (Uitwijkrayon I, K, of parkeergarage 1e Hogeweg / Steynlaan)

   Straatnaam

   even huisnummers

   oneven huisnummers

   Bergweg

   50-64

   -

   De Wetlaan

   2-80

   1-81

   Geiserlaan

    

   1-77

   Kritzingerlaan

   2-44

   1-33

   Scheeperslaan

   2-6

   1-5

   Steynlaan

   8-32 & 44-96

   -

  •  

  • e.

   Voor Rayon E kunnen de volgende adressen een vergunning aanvragen:

   (Uitwijkrayon I, K, of parkeergarage 1e Hogeweg / Steynlaan)

   Straatnaam

   even huisnummers

   oneven huisnummers

   Achterheuvel

   -

   89-99

   Bergweg

   2-44

    3-27

   Costerlaan

   2-28

   1-35

   Cronjélaan

   -

   1-19

   Jagerlaan

   22-80

   35-53

   Joubertlaan

   4-24

   1-37

   Krugerlaan

   2-92

   1-67

   Steynlaan

   -

   19-103

   Van Reenenweg

   -

   165-181

  •  

  • f.

   Voor Rayon F kunnen de volgende adressen een vergunning aanvragen:

   (Uitwijkrayon I, K, of parkeergarage 1e Hogeweg / Steynlaan)

   Straatnaam

   even huisnummers

   oneven huisnummers

   Jagerlaan

   -

   3-15

   Middellaan

   10-18

   17-27

   Torenlaan

   2-58

   -

   Weeshuislaan

   12-24

   -

   Antonlaan

   -

   1-71

  •  

  • g.

   Voor Rayon G kunnen de volgende adressen een vergunning aanvragen:

   (Uitwijkrayon I, K, of parkeergarage 1e Hogeweg / Steynlaan)

   Straatnaam

   even huisnummers

   oneven huisnummers

   1e Dorpsstraat

   -

   1-13

   1e Hogeweg

   2-200

   -

   Kerkweg

   -

   1-53

   Montaubanstraat

   2-140

   1-235

   Utrechtseweg

   -

   135-141

   Walkartweg

   2-32

   1-27 & 37-57

   Van Gheselhof

   2-22

   1-11

  •  

  • h.

   Voor Rayon H kunnen de volgende adressen een vergunning aanvragen:

   (Uitwijkrayon I, K, of parkeergarage 1e Hogeweg / Steynlaan)

   Straatnaam

   even huisnummers

   oneven huisnummers

   Leliestraat

   2-40

   1-63

   Lommerlust

   2-48

   1-47

   Montaubanstraat

   -

   237- 303

   Oude Arnhemseweg

   18-30

   1-33

   Rozenstraat

   2-18

   1-19

   Tulpstraat

   2-28

   1-17

  •  

  • i.

   Voor Rayon I kunnen de volgende adressen een vergunning aanvragen:

   (Uitwijkrayon K, of parkeergarage 1e Hogeweg / Steynlaan)

   Straatnaam

   even huisnummers

   oneven huisnummers

   1e Hogeweg

   -

   1

   Jagerlaan

   .-

   19- 33 & 61-75

   Promenade

   2-122

   1-155

   Torenlaan

   -

   1-57

   Voorheuvel

   2-92

    5-133

   Achterheuvel

   2-114

   -

   De Heuvel

   202-376

   201-315

   Weeshuislaan

   26-48

   -

   Meester de Klerkstraat  

   -

   21-107

  •  

  • j.

   Voor Rayon J kunnen de volgende adressen een vergunning aanvragen:  

   (Uitwijk I, K, P-1e Hogeweg of P-Steynlaan)

   1e Hogeweg

   -

   29-77

  •  

  • k.

   Voor Rayon K kunnen de volgende adressen een vergunning aanvragen:

   (Uitwijkrayon I, of parkeergarage 1e Hogeweg / Steynlaan)

   Antonlaan

   68-546

   73-299

   Cronjélaan

   2-82

   -

   Geiserlaan

   2-52

   -

   Jagerlaan

   10-20

   1, 1a en 1b

   Korte Steynlaan

   2-46

   1-9

   Middellaan

   6-8

   15

   Steynlaan

   -

   1-19

   Van Doornlaantje

   2-24

   1-23

  •  

  • l.

   Voor Rayon M kunnen de volgende adressen een vergunning aanvragen:

   (Uitwijkrayon I, K, of parkeergarage 1e Hogeweg / Steynlaan)

   Straatnaam

   even huisnummers

   oneven huisnummers

   Dalweg

   64-76

   -

   Gandhilaan

   2-80

   1-107

   Nelson Mandelalaan

   2-148

    

   Martin Luther Kinglaan

   2-98

   -

  •  

  • m.

   Voor Rayon S kunnen de volgende adressen een vergunning aanvragen: (geen uitwijkrayon beschikbaar)

   Straatnaam

   even huisnummers

   oneven huisnummers

   Odijkerweg Noord

   6 – 52

   -

   Odijkerweg Zuid

   92 – 120

   -

  •  

  • n.

   Overig: De volgende adressen mogen alleen een parkeerabonnement aanvragen voor P-1e Hogeweg

   Straatnaam

   even huisnummers

   oneven huisnummers

   Meester de Klerkstraat (winkels)

   2-24

   1-19

   1e Hogeweg

   -

   5-19

   1e Hogeweg/ Emmaplein

   2-206

    

 • De volgende adressen mogen alleen een parkeerabonnement aanvragen voor

  P-Steynlaan (1e voertuig in bewonersdeel op eigen parkeerplaats in P-Steynlaan)

   

  Straatnaam

  even huisnummers

  oneven huisnummers

  Korte Steynlaan

  6-36

  -

  Antonlaan

  550-600

  -

  Slotlaan

  -

  323-461

 • De volgende adressen mogen alleen een parkeerabonnement aanvragen voor

  P-Emmaplein (voorheen Belcour)

   

  Weeshuislaan

  5-127 & 133-201

 • De volgende adressen mogen alleen een parkeerabonnement aanvragen voor

  P-Gemeentehuis / Het Rond (maximaal 1 parkeerabonnement per adres, uitwijkrayon I,

  K, of parkeergarage 1e Hogeweg / Steynlaan).

   

  Maurikstraat

  (alle huisnummers) m.u.v. huisnummer 46

  Stoopendaalstraat

  (alle huisnummers)

  Stuivingastraat

  (alle huisnummers)

Artikel 5 Vergunningverlening en soorten vergunningen

Het college kan op aanvraag de volgende vergunningen verlenen:

 

 • 1.

  Een Parkeervergunning bewoners kan worden verleend aan degene die:

  • a.

   eigenaar of houder is van een voertuig; en

  • b.

   blijkens de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens van de gemeente Zeist bewoner is van een zelfstandige woning zonder eigen parkeergelegenheid op een adres gelegen in het rayon waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd;

  • c.

   er worden maximaal 2 parkeervergunningen per zelfstandige woning uitgegeven.

 • 2.

  Een Bedrijfsparkeervergunning kan worden verleend aan een bedrijf of instelling welke:

  • a.

   staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, en;

  • b.

   aantoonbaar is gevestigd in het rayon waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd en niet beschikt over eigen parkeergelegenheid;

  • c.

   een parkeervergunning bij bedrijf aan huis betreft altijd een parkeervergunning bewoners;

  • d.

   er worden maximaal twee parkeervergunningen per bedrijf of instelling uitgegeven.

 • 3.

  Een Werknemersparkeervergunning kan worden verleend aan een bedrijf of instelling die voldoet aan de vereisten van een Bedrijfsparkeervergunning, waarvan de werknemer:

  • a.

   eigenaar of houder is van een voertuig; en

  • b.

   middels een werkgeversverklaring aan te tonen dat hij/zij werkzaam is in het bedrijf of de instelling welke is gevestigd in het rayon waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd;

  • c.

   een werknemersvergunning kan alleen worden verleend voor de rayons I of K, tenzij het motorvoertuig waarvoor de vergunning wordt verleend vanwege zijn omvang niet in een parkeerdek kan worden geparkeerd;

  • d.

   per bedrijf of instelling kunnen maximaal 3 werknemersvergunningen worden verstrekt.

 • 4.

  Een Werkparkeervergunning kan worden verleend aan:

  • a.

   een bedrijf of instelling c.q. aan de eigenaar of houder van een voertuig die werkzaam is als ondernemer of zelfstandig beroepsbeoefenaar, dat/die aantoont dat het in het belang van de beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is een voertuig op die plaats of plaatsen en/of rayons te parkeren.

  • b.

   een werkparkeervergunning kan worden verstrekt aan bedrijven of instellingen die zowel binnen als buiten Zeist zijn gevestigd.

 • 5.

  Een Deelautovergunning kan worden verleend aan een deelautobedrijf dat :

  • a.

   eigenaar of houder is van het voertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd; en

  • b.

   een deelautoplaats is toegekend door college in een rayon en is voorzien van een bord met tekst waaruit blijkt dat het gaat om een deelautoplaats.

 • 6.

  Een Overloopvergunning kan worden verleend als:

  • a.

   een parkeervergunning bewoners of bedrijfsparkeervergunning voor een tweede auto wordt geweigerd als gevolg van het bereiken van het maximum aantal vergunningen in het bewuste rayon met in achtneming dat in het toe te wijzen rayon het maximum aantal parkeervergunningen bewoners nog niet is bereikt; en

  • b.

   tegen het voor het toe te wijzen rayon geldende tarief voor een parkeervergunning.

 • 7.

  een Kraskaart of digitale bezoekersregeling kan worden verleend aan:

  • a.

   bewoners die blijkens de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens van de gemeente Zeist bewoner zijn van een zelfstandige woning op een adres gelegen in het rayon waarvoor de kraskaart wordt aangevraagd;

  • b.

   een bedrijf of instelling dat staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, en aantoonbaar is gevestigd in het rayon waarvoor de kraskaart wordt aangevraagd.

  • c.

   De uitwerking van het bezoekersparkeren vindt plaats via kraskaarten of via het aanmelden van kentekens in een database. Beide oplossingen zijn naast elkaar beschikbaar, een bewoner, bedrijf of instelling kiest zelf welke methode gehanteerd wordt. Per kwartaal kan een aanvrager omschakelen naar een andere oplossing.

  • d.

   Het bezoekersparkeren met kraskaarten of een digitale bezoekersregeling mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van het parkeren van voertuigen van:

   • i.

    bezoekers van bewoners, voor zover het bezoeken met sociaal karakter betreft

   • ii.

    bezoekers van bedrijven, voor zover het een bedrijfsmatig karakter betreft met uitzondering van winkelend publiek.

  • e.

   Per kwartaal worden maximaal 50 kraskaarten (5 sets van 10 kraskaarten) per officieel woonadres verstrekt van elk 2 uur parkeren.

  • f.

   Per kwartaal worden van de digitale bezoekersregeling maximaal 100 eenheden per officieel woonadres verstrekt van elk 1 uur parkeren.

Artikel 6 Wachtlijst

 • 1.

  Indien een aanvraag voor een parkeervergunning bewoners of bedrijfsparkeervergunning niet kan worden gehonoreerd als gevolg van het bereiken van het maximum aantal vergunningen als genoemd in artikel 2 lid 3, kan de aanvrager op verzoek op een wachtlijst worden geplaatst.

 • 2.

  De volgorde waarin de aanvrager op een wachtlijst wordt geplaatst, is de volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 3.

  Er geldt geen maximum tijdsduur aan de inschrijving op de wachtlijst.

Artikel 7 Volgorde van vergunningverlening

 • 1.

  Aanvragen voor vergunningen worden behandeld op volgorde van datum en tijdstip van ontvangst.

 • 2.

  Bij gelijktijdige ontvangst worden de vergunningen verleend in de navolgende rangorde:

  • a.

   Een aanvraag voor een deelautovergunning heeft voorrang op een aanvraag voor de andere vergunningsoorten;

  • b.

   Een aanvraag voor een parkeervergunning bewoners voor een eerste auto heeft voorrang op een aanvraag voor een parkeervergunning bewoners voor een 2e auto;

  • c.

   Een aanvraag voor een bedrijfsparkeervergunning voor een eerste auto heeft voorrang op een aanvraag voor een bedrijfsparkeervergunning voor een 2e auto;

  • d.

   Een aanvraag voor een eerste werknemersvergunning heeft voorrang op een aanvraag voor een 2e werknemersvergunning enz.

  • e.

   Een aanvraag voor een parkeervergunning bewoners of een bedrijfsparkeervergunning heeft voorrang op een toewijzing voor een overloopvergunning en een aanvraag voor een werknemersvergunning;

  • f.

   Een aanvraag voor een parkeervergunning bewoners voor een eerste auto is gelijkwaardig aan een aanvraag voor een bedrijfsparkeervergunning voor een eerste auto;

  • g.

   Een aanvraag voor een parkeervergunning bewoners voor een 2e auto is gelijkwaardig aan een aanvraag voor een bedrijfsparkeervergunning voor een 2e auto;

  • h.

   Een toewijzing voor een overloopvergunning heeft voorrang op een aanvraag voor een werknemersvergunning;

 • 3.

  Indien twee of meer aanvragen die een gelijke plaats in de rangvolgorde hebben, gelijktijdig worden ingediend, wordt de volgorde van binnenkomst bepaald aan de hand van:

  • a.

   de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, waarbij de aanvraag van degene die het langst staat ingeschreven op het betreffende adres, het eerst wordt beoordeeld;

  • b.

   de inschrijving in de registers van de Kamer van Koophandel indien hieruit de datum blijkt waarop het bedrijf is gevestigd op het adres waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd dan wel ander overlegd bewijs waarmee de aanvrager de datum van vestiging op het adres waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd, aantoont, waarbij de aanvraag van degene die het langst is gevestigd op het betreffende adres, het eerst wordt beoordeeld;

  • c.

   de datum van inschrijving conform het bepaalde in onderdeel a, dan wel de datum van vestiging conform onderdeel b, waarbij de aanvraag van degene die het langst staat ingeschreven of het langst gevestigd is op het betreffende adres, het eerst wordt beoordeeld.

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1.

  Een vergunning wordt geweigerd indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden, gesteld bij of krachtens dit besluit.

 • 2.

  Indien de aanvrager beschikt over één parkeerplaats op eigen terrein wordt geen eerste parkeervergunning bewoners en/of bedrijfsparkeervergunning verleend.

 • 3.

  Indien de aanvrager beschikt over twee of meer parkeerplaatsen op eigen terrein worden een eerste en tweede parkeervergunning bewoners en bedrijfsparkeervergunning niet verleend.

 • 4.

  Een vergunning wordt tevens geweigerd indien het maximum aantal parkeervergunningen bewoners voor het betreffende rayon is verleend.

 • 5.

  In afwijking van het voorgaande lid geldt het bereiken van het maximum aantal vergunningen voor het betreffende rayon niet als weigeringsgrond indien

  • a.

   het een aanvraag betreft om een parkeervergunning bewoners of bedrijfsparkeervergunning voor een eerste voertuig;

  • b.

   het een aanvraag betreft om een parkeervergunning bewoners en de aanvrager in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag houder was van een parkeervergunning bewoners voor hetzelfde adres én deze vergunning op verzoek liet intrekken omdat hij aantoonbaar gebruik heeft gemaakt van een deelauto.

Artikel 9 Doorgeven wijzigingen

 • 1.

  Een vergunninghouder is verplicht elke wijziging in de omstandigheden die relevant is voor de geldigheid van een vergunning, onmiddellijk schriftelijk aan het college kenbaar te maken. Het betreft in ieder geval:

  • a.

   wijziging van het kenteken van het voertuig;

  • b.

   adreswijziging van vergunninghouder;

  • c.

   wijziging van (bedrijfs)naam;

 • 2.

  Een aanvrager van een parkeervergunning is verplicht elke wijziging in de omstandigheden die relevant is voor het beoordelen van de aanvraag onmiddellijk schriftelijk aan het college kenbaar te maken.

Artikel 10. Tariefbepaling bij verlenen parkeervergunningen

Voor een parkeervergunning die gedurende een maand wordt aangevraagd en uitgegeven wordt, dient het bedrag voor die hele maand betaald te worden.

Wordt een parkeervergunning gedurende het jaar opgezegd, dan wordt het bedrag dat over het volle aantal maanden dat na beëindiging van de belastingplicht nog overblijft gerestitueerd, tenzij het bedrag minder is dan €10,00.

Artikel 11. Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2019.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit uitgifte parkeervergunningen Zeist 2019”.

 • 3.

  Bij inwerkingtreding van dit besluit vervalt het ‘Besluit uitgifte parkeervergunningen 2018’ met dien verstande dat alle voor de inwerkingtreding van dit besluit verleende parkeervergunningen worden geacht te zijn verleend volgens dit besluit, mits wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens de vigerende verordening.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van

23 april 2019

Burgemeester en Wethouders van Zeist.

De gemeentesecretaris,

dr. H.S. Grotens

De burgemeester,

drs. J.J.L.M. Janssen