Gemeenteblad van Hengelo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HengeloGemeenteblad 2019, 10665Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Woolderesweg 41 t/m 51 in Hengelo

Op 10 januari 2019 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een woon-zorggebouw (gebouw 1) op locatie Woolderesweg 41 t/m 51 in Hengelo. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer O-2019-0008. De aanvraag betreft:

  • Brandveilig gebruik (vergunning)

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeldstelt de gemeente een ontwerpbesluit op. Het nemen van het definitieve besluit gebeurt over het algemeen binnen zes en twintig weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. De termijn wordt opgeschort als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. De ingediende aanvraag en bijbehorende stukken ligt niet ter inzage. U kunt te zijner tijd eventueel zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit dat ter inzage wordt gelegd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@hengelo.nl of telefoonnummer 14 074.