Wijzigen plan verbouwen woonhuis Molenstraat 43 Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het wijzigen van een bestaand plan voor het verbouwen van het woonhuis en het bouwen van een tuinberging op de locatie Molenstraat 43 in Vlissingen (26-04-2019)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven