Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 104946Overige besluiten van algemene strekkingRonde van Katendrecht 2019

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 13 december 2018 aanvraag een verzoek ontvangen van Stichting Ronde van Katendrecht om een evenement te mogen organiseren op het Deliplein en een parcours op Katendrecht

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 9 april 2019 besloten de vergunning te verlenen.

Bijzonderheden

De evenementenvergunning wordt afgegeven voor de periode op zaterdag 25 mei 2019 van half één ’s middags tot tien uur ’s avonds en zondag 26 mei 2019 van tien uur ’s ochtends tot acht uur ‘s avonds. Het maximum aantal bezoekers dat het festival mag bijwonen is 1.500 personen.

Het festival zal worden gehouden op het Deliplein met een parcours op Katendrecht.

De opbouw voor dit evenement vind plaats op vrijdag 24 mei 2019 van acht uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds en op zaterdag 25 mei 2019 van zes uur ’s ochtends tot half twee ’s middags.

De afbouw van dit evenement vindt plaats op zondag 26 mei 2019 van vijf uur ’s middags tot twaalf uur ’s avonds.

Inzage beschikking

De openbare en geanonimiseerde beschikking vind u als bijlage bij deze kennisgeving.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:

Het college van Burgermeester en Wethouders

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

uw naam, adres en handtekening;

uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

de datum waarop u bezwaar maakt;

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

de reden(en) van uw bezwaar.

U moet een kopie van het besluit mee sturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.