Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 104930Beschikkingen | afhandelingEvenementenvergunning

De burgemeester heeft een ­vergunning verleend voor:

 

  • 1.

    Het houden van een Obstaclerun in Zevenbergen met een start en finish op de Westrand en een parcours dat onder andere loopt over een gedeelte van de Klundertseweg op 1 juni 2019 van 08:00 tot 17:00 uur (verzonden 18 april 2019)

  • 2.

    Het houden van de feestelijk afronding van het project Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek op Plein 1940 op 8 mei 2019 van 16:00 tot 18:00 uur (verzonden 18 april 2019)

 

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager. 

Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk.

U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

 

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.