Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 104367Overige overheidsinformatieVERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT

STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE MET EEN KIEZERSPAS

De burgemeester van Sittard-Geleen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Nederlandse leden van het Europees Parlement een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

 

A. SCHRIFTELIJK VERZOEK

 • 1.

  Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.

 • 2.

  Het verzoekschrift moet uiterlijk op 20 mei 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) als kiezer is geregistreerd.

 • 3.

  Als de kiezer al een stempas ontvangen heeft, dan dient dit bij het verzoekschrift gevoegd te worden.

 • 4.

  Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.

   

B. MONDELING VERZOEK

 • 1.

  Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot 12:00 uur op de dag vóór de stemming (22 mei 2019).

   

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden in elk stembureau in Nederland.

Nadere informatie wordt verstrekt door Team Verkiezingen, Gemeente Sittard-Geleen, Markt 1 te Geleen.

 

Sittard-Geleen, 03-05-2019

De burgemeester voornoemd,

G.J.M. Cox.