Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 10419Beschikkingen | aanvraagOudeweg 70 Siddeburen Hoogezand Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) 2018-034763

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:

 

- Oudeweg 70, 9628 CG Siddeburen, voor het bouwen van een tijdeljike dorpshuis, verlengd tot en met 25 februari 2019.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603AE, Hoogezand, 0598-373737.