Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2019, 102787Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning - Aangevraagd, Paleisstraat 2 te Den Haag

Algemene informatie

Het kappen van 3 lindes (stamdiameter 32 - 38cm), staande langs de Gotische Zaal van het perceel Paleisstraat 2 alsmede het herplanten van 3 bomen

 

Ons kenmerk: 201908400

Stadsdeel:

  • -

    Centrum

Locatie(s)

Paleisstraat 2

Ontvangstdatum aanvraag:

25 april 2019

Ter informatie

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Meer informatie over het verloop van het proces en vanaf wanneer er (indien van toepassing) bezwaar of beroep kan worden ingesteld, kunt u vinden op de informatiepagina voor omgevingsvergunningen.

Inzage

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de gemeente Den Haag.

Geef daarbij aan over welke publicatie u meer wilt weten.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.