Gemeenteblad van Veenendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeenendaalGemeenteblad 2019, 102639Beschikkingen | afhandelingProgramma Koningsnacht 2019

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor de volgende activiteiten tijdens Koningsnacht en Koningsdag 2019.

 

Stichting Horeca Veenendaal

Programma Koningsnacht 2019 (de nacht van 26 op 27 april 2019)

Op alle deelnemende locaties zal er versterkte en onversterkte muziek buiten ten gehore wordt gebracht op Koningsnacht 2019. De horecabedrijven en terrassen zijn geopend. In de JG Sandbrinkstraat, Tuinstraat, Kees Stipplein, Horecaplein, Kerkewijk (thv Mango’s en de Taveerne) en op de Markt worden buitentaps en BBQ’s geplaatst. Het podium in de JG Sandbrinkstraat wordt aan de overzijde op de parkeerstrook geplaatst. Aan weerszijden van het podium wordt een extra terras ingericht. De toegang tot horecabedrijf Skeutje Bij wordt vrijgelaten. De taps en terrassen worden overkapt. Op de Markt worden een groot en een klein podium geplaatst.

Ten behoeve van de opbouw van het evenemententerrein is de JG Sandbrinkstraat op vrijdag 26 april 2019 vanaf 08.00 uur tijdelijk afgesloten voor verkeer. Op de rijbaan mogen geen attributen worden geplaatst. De wegafzettingen worden geplaatst op de J.G. Sandbrinkstraat aan de zijde van de Hoofdstraat en op de Tuinstraat ter hoogte van Piccolo en Passage de Corridor.

 

Overzicht geluid in de openlucht

26 april 2019: 18.00 uur – 01.00 uur

27 april 2019: 09.00 uur – 01.00 uur

Locaties JG Sandbrinkstraat en Horecaplein: Geluidsnorm: 93 dB(A) en 108 dB(C) op 30 meter afstand van het podium.

Locaties Markt*, Kees Stipplein en Kerkewijk thv Mango’s: 88 dB(A) en 103 dB(C) op 30 meter afstand van het podium

 

*De aanvangstijd van de muziek op de Markt is niet eerder dan nadat de aubade geheel is afgelopen.

 

Sluitingstijden Horeca

Op vrijdag 26 april en zaterdag 27 april 2019 mogen de horecabedrijven tot uiterlijk 06.00 uur geopend zijn.

 

Ontheffing artikel 35 van de Drank- en horecawet

De burgemeester heeft besloten om ontheffing te verlenen van het verbod om buiten een inrichting zwak-alcoholhoudende dranken te verstrekken aan alle deelnemende horecaondernemers. Dit betekent dat iedere ondernemer zelf verantwoordelijk is voor het verstrekken van alcohol buiten de inrichting op zijn of haar locatie of terras. Dit betekent dat hij of zij maatregelen moet treffen waardoor de mogelijkheid dat jongeren onder de 18 jaar in het bezit komen van alcohol wordt voorkomen.

 

 

Overzicht openingstijden en verantwoordelijke ondernemer buitentaps

Datum

Locatie

volgens tekeningen

Tijden taps

Tijden wegafsluiting

Vrijdag

26 april

JG Sandbrinkstraat

18.00-01.00 uur

08.00-01.00 uur

 

Tuinstraat

(beide zijden)

18.00-01.00 uur

18.00-01.00 uur

 

Markt

 

Bevoorradingsroute

18.00-01.00 uur

 

Kees Stipplein

18.00-24.00 uur

Nvt

 

Horecaplein

18.00-01.00 uur

Tuinstraat

18.00-01.00 uur

   

Kerkewijk (Mango’s)/ Ups and Downies

alleen overdags

18.00-01.00 uur

Nvt

Zaterdag

27 april

JG Sandbrinkstraat

12.00-01.00 uur

07.00-01.00 uur

 

Tuinstraat

(beide zijden)

12.00-01.00 uur

07.00-01.00 uur

 

Markt

12.00-01.00 uur

Bevoorradingsroute

07.00-01.00 uur

 

BBQ’s Markt

12.00-01.00 uur

nvt

 

Kees Stipplein

12.00-24.00 uur

Nvt

 

Horecaplein

12.00-01.00 uur

Tuinstraat

07.00-01.00 uur

 

Kerkewijk (Mango’s)/ Ups and Downies

alleen overdags

12.00-01.00 uur

Nvt

 

Stuif Entertainment Hardstyle Kingsday Outdoor op het Stadsstrand

Programma door Stichting Poppodium Vlow 0318

Het betreft een evenement met live muziek vanaf een podium op het Stadsstrand op 27 april 2019 tussen 11.00 uur – 13.00 uur (tijdens soundcheck) en tussen 13.00 uur – 24.00 uur (festival).

De geluidsnorm mag ter plaatse niet meer bedragen dan:

  • 88 dB(A) en 103 dB(C) op 30 meter afstand van het podium.

 

Op- en afbouw en opruimactiviteiten

De opbouwactiviteiten vinden plaats op vrijdag 26 april 2019 vanaf 08.00 uur.

De afbouw van het evenement vindt plaats na afloop op zondag 28 april 2019 tussen 10.00 – 15.00 uur, waarna de laatste reiniging plaatsheeft door ACV en het terrein uiterlijk om 18.00 uur schoon moet worden opgeleverd.

 

Horeca

Ontheffing artikel 35 van de Drank- en horecawet

De burgemeester heeft besloten om ontheffing te verlenen van het verbod om buiten een inrichting zwak-alcoholhoudende dranken te verstrekken aan de heer Sytse Tamminga, die in het bezit is van de Verklaring van Sociale Hygiëne. Dit betekent dat hij de nodige maatregelen moet treffen waardoor de mogelijkheid dat jongeren onder de 18 jaar in het bezit komen van alcohol wordt voorkomen.

 

Stichting Oranjedag Veenendaal

Programma Stichting Oranjedag Veenendaal voor Koningsdag zaterdag 27 april 2019

Het betreft een programma van activiteiten zoals vermeld in de Oranjekrant zoals huis-aan-huis is verspreid. Het volledige programma is ook te vinden op www.koningsdagveenendaal.info

  

Overzicht geluid in de openlucht

Datum

Locatie podia

Tijden

Zaterdag

27 april

Dr. S. de Bruineplein

  

12.00-17.00 uur

 

Overzicht openingstijden buitentaps

Overzicht openingstijden buitentaps / verkoop bier

Datum

Locatie

Tijden

Zaterdag

27 april

Dr. S. de Bruineplein/

Dr. Colijnstraat

10.00-18.00 uur

 

Duivenweide

10.00-17.00 uur

 

Thoomesplein

12.00-24.00 uur

 

Dr. Colijnstraat

10.00-17.00 uur

 

Voorwaarden Horeca en catering

Voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken op 27 april 2019 is ontheffing artikel 35 op grond van de Drank- en horecawet verleend.

 

Fietsenstallingen

Op de parkeerplaats tegenover het gemeentehuis en achterzijde van de Passage/Corridor aan de zijde van het Stadsstrand zijn extra fietsenstallingen gerealiseerd.

 

Gebruiksmelding (melding Brandveilig gebruik)

Op 1 januari 2018 is de nieuwe AMvB Besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) van kracht geworden en van toepassing op dit evenement. Hiermee is de tijdelijke gebruiksvergunning op basis van de Brandbeveiligingsverordening komen te vervallen.

Op grond van de nieuwe AMvB moet voor alle activiteiten die niet in bouwwerken plaatsvinden worden voldaan aan de bepalingen zoals vermeld in artikel 2.1, 2.2 en 2.3 in deze AMvB. De AMvB is direct werkend en stelt voorwaarden aan de (brand)veiligheid bij activiteiten die niet in bouwwerken plaatsvinden.

 

Vuurwerk

Voor het vuurwerk ter afsluiting van Koningsdag is door de Provincie Utrecht vergunning verleend. Het vuurwerk zal om 22:00 worden afgestoken in het stadspark. De bruggetjes die toegang bieden tot het stadspark zullen worden afgesloten zodat bezoekers (om veiligheidsredenen) niet in het park zelf kunnen komen.

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen zes weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan de raad/ het college van burgemeester en wethouders/ de burgemeester (zie ondertekening brief), Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal.

In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende:

- uw naam, adres, datum en ondertekening;

- een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen gericht is (u kunt bijvoorbeeld de datum en het kenmerk van deze brief vermelden of een kopie meesturen);

- de reden waarom u bezwaar instelt.

 

  

Digitaal indienen

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via een webformulier op het digitale loket van de gemeentewebsite (trefwoord: “bezwaar en beroep”). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op onze site www.veenendaal.nl is tevens meer informatie te vinden.

 

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dat wilt en u spoedeisend belang hebt, kunt u daarnaast bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het adres daarvoor is:

Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen en wel via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u ook beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op deze site is tevens meer informatie te vinden.