Gemeenteblad van Leiderdorp

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpGemeenteblad 2019, 102013Overige besluiten van algemene strekkingBeleidsregel bij overtreding geluidsnormen evenementen 2019, gemeente Leiderdorp

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Leiderdorp houdende regels omtrent overtreding van geluidsnormen zoals gesteld in artikel 2:25 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2019.

Artikel 1 Last onder dwangsom

 • 1.

  Indien wordt vastgesteld dat tijdens een evenement in de openbare ruimte de voor dat evenement geldende maximale geluidsnorm wordt overtreden, wordt aan de organisator, of een ander persoon die het in zijn macht heeft de overtreding ongedaan te maken, een waarschuwing gegeven zodat de organisator de mogelijkheid krijgt om de geluidsniveaus aan te passen aan de geldende maximale geluidsnorm . Indien er voor een tweede keer wordt vastgesteld dat tijdens een evenement in de openbare ruimte de voor dat evenement geldende maximale geluidsnorm wordt overtreden wordt aan de organisator, of een ander persoon die het in zijn macht heeft de overtreding ongedaan te maken direct een last onder dwangsom uitgereikt waarin het volgende is opgenomen:

  Per overtreding wordt een dwangsom verbeurd van:

  • -

   € 750,- tot een maximum van € 3000,- voor een evenement categorie A;

  • -

   € 1500,- tot een maximum van € 6000,- voor een evenement categorie B;

  • -

   € 2000,- tot een maximum van € 8000,- voor een evenement categorie C;

 • 2.

  In de last onder dwangsom kan gemotiveerd worden afgeweken van genoemde bedragen.

Artikel 2 Verbeuren dwangsom

Wordt na het uitreiken van de last onder dwangsom, opnieuw een overtreding van de maximale geluidsnorm begaan, wordt de dwangsom zoals hiervoor in artikel 1 genoemd verbeurd.

Artikel 3 Weigering volgende evenementenvergunning

In het geval een dwangsom is verbeurd kan de burgemeester de evenementenvergunning voor het daaropvolgende jaar weigeren of beperken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “beleidsregel bij overtreding geluidsnormen evenementen 2019".

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp op 23 april 2019.

H. Romeijn

Secretaris

L.M. Driessen-Jansen

Burgemeester