Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2019, 10070Beschikkingen | afhandelingBesluit Omgevingsvergunning Noorderhaven, veld 4, ten noorden van de jachthaven Noorderhaven (Schamperdijk, Schamperdijkstraat, Het Glacis, Bolwerkseweg), Zutphen

IF = "verleend" "Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:" "" Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend: IF = "geweigerd" "Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:" "" IF = "ingetrokken" "Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:" "" IF = "niet ontvankelijk" "Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning niet verder in behandeling nemen omdat deze niet-ontvankelijk is:" "" IF = "vergunn/meldingsvrij" "Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning niet verder in behandeling nemen omdat deze vergunningsvrij is:" ""

Zaaknummer : 124635

Omschrijving: het bouwen van 134 woningen

Locatie: Noorderhaven, veld 4, (Schamperdijk, Schamperdijkstraat, Het Glacis, Bolwerkseweg) Zutphen

 

Niet eens met het besluit

Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met de Gemeente Zutphen, telefoonnummer 14 0575. Op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 11.00 uur kunt u zonder afspraak terecht bij het Omgevingsloket (Team Vergunningen & Handhaving) van de Gemeente Zutphen. Om u beter van dienst te kunnen zijn, kunt u een afspraak maken, vermeldt u daarbij het zaaknummer en/of het adres.

Bent u het niet eens met het besluit? U kunt dan beroep instellen bij de rechtbank Gelderland. Let op: u kunt alleen beroep instellen als u ook een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp-besluit. Dit moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan is bekendgemaakt.

Beroep instellen kan (met DigiD) via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze website leest u de precieze voorwaarden.

Schriftelijk beroep instellen kan ook. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030,

6800 EM Arnhem. In uw beroepschrift moet staan:

  • uw naam, adres en uw telefoonnummer (waarop u overdag te bereiken bent)

  • de datum en een omschrijving van het besluit

  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit

  • uw handtekening

Stuur ook een kopie van het besluit mee.

 

Voorlopige voorziening

Kunt u niet wachten op een uitspraak over uw beroepschrift? U kunt dan om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de voorzieningenrechter. Dat kan alleen als u een beroepschrift heeft ingediend.

Een voorlopige voorziening vragen kan (met DigiD) via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze website leest u de precieze voorwaarden. Schriftelijk een voorlopige voorziening vragen kan ook. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Kosten

Voor het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening moet u betalen. De rechtbank kan u daar meer over vertellen.

Zutphen, 17 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Zutphen