Gemeenteblad van Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nuenen, Gerwen en NederwettenGemeenteblad 2019, 100501Beschikkingen | aanvraagWettenseind 16 gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een kinderdagverblijf.

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen:

Nr. N-HZ-2019-0051

Omschrijving: het realiseren van een kinderdagverblijf

Datum ontvangst: 19 april 2019

Deze aanvraag ligt vanaf vandaag ter inzage. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen wij u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631. U kunt tegen deze aanvraag nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omgevingsvergunning is verleend. Het bezoekadres van het gemeentehuis is Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen.