Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2019, 100498VerordeningenRegeling parkeervergunningen 2019

Gemeente Zwolle, bekendmaking wijziging Regeling Parkeervergunningen 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle,

besluit d.d. 23 april 2019:

  • 1.

    Beukenstraat, gedeelte tussen Kastanjestraat en Dennenstraat, aan te wijzen als weggedeelte waarvoor gefiscaliseerd parkeren geldt;

  • 2.

    De regeling parkeervergunningen 2019 aan te passen en met ingang van 1 juni 2019 het gedeelte Beukenstraat toe te voegen aan parkeersector 9 (Dieze).

Zie onderstaande artikelen.

Sector Dieze

Artikel 3 Begrenzing sectoren

De grenzen van de in artikel 2 bedoelde sectoren 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13 en 14 zijn:

9. Govert Flinckstraat, Ferdinand Bolstraat, Minervalaan, Rembrandtlaan, Esdoornstraat, Elzenstraat, Larixstraat (incl. even huisnummers 28 t/m 52, Plataanstraat, Iepenstraat (uitgezonderd huisnummers 79, 81 en even huisnummers 82 t/m 90), Kastanjestraat, Beukenstraat, Wilgenstraat, Middelweg, Bisschop Willebrandlaan (oneven huisnummers 1 t/m 97 en huisnummer 26), Vechtstraat (oneven huisnummers t/m 93 en even huisnummers t/m 68), Thomas a Kempisstraat (even huisnummers t/m 90 en oneven huisnummers t/m 117), Diezerkade, Burgemeester Drijbersingel en Schuttevaerkade (inclusief parkeerterrein Schuttevaerkade) tot aan Govert Flinckstraat en Pannekoekendijk 10.

Artikel 7 Maximum aantal te verlenen vergunningen per sector

5. In sector 9 (Dieze) kunnen maximaal 2.638 vergunningen worden verleend.

 

Verduidelijking gebruik parkeerterrein achter supermarkt COOP aan de Vechtstraat 60-66 door vergunninghouders

Artikel 4 Reikwijdte parkeervergunning

3. In sector 5, 9, 11, 12 en 13 mag met een parkeervergunning worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen binnen de desbetreffende sector en geldt het volgende:

b. op de volgende straten/straatdelen mag van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur, koopavonden tot 21.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur niet worden geparkeerd met een parkeervergunning:

1. in sector 9:

-Vechtstraat ter hoogte van huisnummer 3 tot en met 57 en 2 tot en met 68 (op het parkeerterrein achter perceel Vechtstraat 60-66 mag wel met een parkeervergunning worden geparkeerd).

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. H.J. Meijer, burgemeester

mr. I. Geveke, secretaris