Gemeenteblad van Borsele

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorseleGemeenteblad 2019, 100492Beschikkingen | aanvraagAanvraag Omgevingsvergunning, Dorpsstraat 32 in Heinkenszand

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag om Omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: HZ_WABO-2019-311

Ingekomen: 17 april 2019

Projectomschrijving: veranderen van de bestemming

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.