Gemeenteblad van Borsele

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorseleGemeenteblad 2019, 100490Beschikkingen | aanvraagAanvraag Omgevingsvergunning, Estlandweg 10 in Nieuwdorp

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag om Omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: HZ_WABO-2019-313

Ingekomen: 17 april 2019

Projectomschrijving: uitbreiden van de kadeconstructie Quarleshaven

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.