Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2019, 100374Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning De Moestuin 1, 7325 GD Apeldoorn, het vergroten van een autobedrijf

Datum indiening: 23 april 2019

Wabonummer: D19/021002

 

Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren. Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien. Pas dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t. bij de publicatie van de verleende vergunning.