Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 100031Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een tuinhuis met overkapping, Beatrixlaan 52, Susteren

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Susteren

Beatrixlaan 52, voor het bouwen van een tuinhuis met overkapping, datum ontvangst 14 april 2019.

 

Echt-Susteren, 25 april 2019