Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 100022Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een opslagloods, Annendaalderweg 71, Maria Hoop

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Maria Hoop

Annendaalderweg 71, voor het bouwen van een opslagloods, datum ontvangst 10 april 2019.

 

Echt-Susteren, 25 april 2019