Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 98842Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, aanleggen van een uitweg en het plaatsen van een schutting, Prinses Christinastraat 45, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Echt

Prinses Christinastraat 45 , voor het aanleggen van een uitweg en het plaatsen van een schutting, datum ontvangst 26 april 2018.

 

Echt-Susteren, 11 mei 2018