Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2018, 97350Overige overheidsinformatieVergunning drank- en horecawet HZ University of Applied Sciences

 

DRANK- EN HORECAWET

Kennisgeving terinzagelegging

 

Burgemeester van Vlissingen is voornemens vergunningen ingevolge de Drank- en Horecawet te verlenen aan de hierna genoemde paracommerciële instelling:

1. HZ University of Applied Sciences

Edisonweg 4

4382 NW Vlissingen

Op grond van artikel 3 en 4 van de Drank- en Horecawet worden aan deze vergunningen voorschriften verbonden.

Het ontwerp van het besluit ligt met ingang van 14 mei tot en met 18 juni 2018 in de centrale hal van het stadhuis van de Gemeente Vlissingen (Paul Krugerstraat 1) tijdens kantooruren voor belanghebbenden ter inzage. Gedurende deze periode kunnen zij hun zienswijze over aanvraag of ontwerp schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

Vlissingen, 7 mei 2018

burgemeester van Vlissingen.