Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2018, 9628Overige overheidsinformatieOPENBARE BEKENDMAKING

 

VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE STADSDEELCOMMISSIE

VAN STADSDEEL CENTRUM

KANDIDAATSTELLING

 

 

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de stadsdeelcommissie van stadsdeel Centrum maakt het volgende bekend:

 

 • 1.

  Op maandag 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de stadsdeelcommissie Centrum plaatshebben. Op die dag kunnen bij het Stadsloket Centrum aan het adres Amstel 1, 1011PN te Amsterdam, bij het aldaar gevestigde centraal stembureau van 09.00 uur tot 17.00 uur de lijsten van kandidaten worden ingeleverd.

   

 • 2.

  De benodigde formulieren voor:

  • de lijsten van kandidaten (model H 1)

  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)

  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de (politieke) groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)

  • de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van (politieke) groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)

  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

    

zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling bij het Stadsloket kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

 

Nadere inlichtingen over de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden verstrekt door:

 

Team Verkiezingen Centrum

Amstel 1, 1011PN Amsterdam

Telefoon: 020-2533621

Email: verkiezingen.centrum@amsterdam.nl

 

 

Amsterdam, 12 januari 2018

 

De voorzitter van het centraal stembureau:

B.Oranje