Gemeenteblad van Boxtel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelGemeenteblad 2018, 94908Overige besluiten van algemene strekkingPublicatie anterieure overeenkomst Van Hugenpothstraat

Burgemeester en wethouders van Boxtel maken ter voldoening van het bepaalde in artikel 6.24, lid 3, Wro, bekend dat zij op 19 april 2018 met Woningstichting Sint – Joseph een anterieure overeenkomst ex artikel 5.24, lid 1, Wro hebben gesloten voor een perceel grond aan de Van Hugenpothstraat in Boxtel kadastraal bekend, sectie M, nummer 1311.

In de overeenkomst zijn onder andere gemaakt over kostenverhaal in verband met de plannen van initiatiefnemer in verband met de plannen tot de ontwikkeling van 25 woningen en 8 appartementen.

Ter inzage

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 7 mei 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de leeshoek van het gemeentehuis ingang Markt en in de bibliotheek aan de Burgakker. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en donderdag ook van 17.00 tot 19.30 uur.

Ten aanzien van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Informatie

Meer informatie is verkrijgbaar bij de behandeld ambtenaar van de gemeente Boxtel op telefoonnummer 0411-655307.