Gemeenteblad van Rhenen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhenenGemeenteblad 2018, 92916Beschikkingen | aanvraagGemeente Rhenen - WET MILIEUBEHEER Friesesteeg 15

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

 

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

Zorgboerderij De Schutse voor het adres: Friesesteeg 15, 3911 VR Rhenen. De melding heeft betrekking op het oprichten van een woon-zorgcomplex met een beperkt aantal landbouwhuisdieren.

 

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

 

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

 

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon 088-0225000.