Gemeenteblad van Vlaardingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenGemeenteblad 2018, 92134Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, kappen van een boom achter woning, Van der Werffstraat 53, 3132 WB Vlaardingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Voor : het kappen van een boom achter woning

Met de adressering : Van der Werffstraat 53, 3132 WB

Kenmerk : OVXINR-4973

Type aanvraag : omgevingsvergunning regulier

Datum ontvangst

 

Ingediende aanvraag is nog op geen enkele wijze getoetst en ligt niet ter inzage.